Covid Úmrtí

Stav k 10.8.2021 Zdroj dat: https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-tydnu-a-vekovych-skupin-v-ceske-republice Graf V grafech je zobrazena hodnota odchylky úmrtí v daném týdnu od průměru úmrtí v daném týdnu za období 2011-2019 (období v datech na výše uvedené stránce ČSU). Pro zajímavost přidávám 2 grafy ze stránek Ministerstva zdravotnictví. Každý si může udělat obrázek, zda nadúmrtí korelují s výskytem covidu, nebo počtem očkovaných a zamyslet se nakolik je racionální neobávat se nemoci (a jejích popsaných dlouhodobých efektů) a zároveň se obávat očkování (a jeho hypotetických dlouhodobých efektů). https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr   Souhrn Níže je textové srovnání počtu týdnů s danou odchylkou od průměru v období před covidem a po rozšíření nemoci. odchylka abs. hodn max. odchylka 2011-2019: 29,2% 29,2% max. odchylka od 2020-38: 110,3% 110,3% průměr odchylky 2011-2019: 0,0% 4,0% průměr odchylky od 2020-38: 41,8% 42,2% Týdnů kde odchylka > 20% 2011-2019: 7 Odchylka > 20% 2011-2019 průměr na rok: 0,78 Týdnů kde odchylka > 20% od […]

Číst více