Homeassistant a GPIO na RPi3

Motivace Homeassistant nedávno odstranil z core některé integrace zařízení připojených přímo na GPIO piny. Zprovoznění relé a teplotních čidel připojených na GPIO mi tak zabralo nějaký čas, třeba se někomu bude hodit tento návod. Návod má 2 části. V první je návod na integraci switchů / binárních senzorů pomocí remote-gpio. V mém případě jde o led a relé, ale obecně lze použít pro jakýkoliv spínač (switch) spínaný GPIO pinem v output módu. Stejným způsobem by také mělo být možné integrovat vstupní binární senzor (tedy stav GPIO pinu). Využívá se hass.io integrace remote_rpi_gpio. V druhé části je návod na integraci teplotních čidel DS18B20 na one-wire busu na GPIO4 s pomocí owfs. Využívá se hass.io integrace 1-wire. Během testování jsem zjistil, že integrace do hass.io funguje i pokud jsou senzory fyzicky připojeny k jinému Raspberry Pi, než na kterém běží Homeassistant. Jelikož jsem měl doma staré nevyužité Raspberry Pi 2B, bude moje […]

Číst více