Skript pro vytvoření zástupce z příkazového řádku ve windows

VB Skript níže vytvoří zástupce. Je třeba uložit do souboru .wsf – například mymk_shortcut.wsf . Poté nakopírovat do windows\system32 (nebo jinam kam páte proměnnou PATH). Použití mymk_shortcut /A /R „C:\zde bude\vytvoren\zastupce“ „C:\obecne\moje.pdf“ Po spuštění bude v „C:\zde bude\vytvoren\zastupce“ vytvořen soubor „moje.lnk“ jenž je zástupce pro „C:\obecne\moje.pdf“. Pokud bude vynechán parametr /R bude jméno zástupce „moje.pdf.lnk“. Pokud bude vynechán parametr /A tak se skript zeptá na jméno zástupce před vytvořením (předvyplněno bude „moje.lnk“ nebo „moje.pdf.lnk“). Ještě má skript parametr /V při jehož použití se zobrazí hláška o úspěšném vytvoření zástupce. <job> <script language=“VBScript“> helpTxt = vbNewLine & vbNewLine & „Usage: mymk_shortcut [/A] [/R] [/V] linkDir target “ & vbNewLine helpTxt = helpTxt & “ linkDir: directory where new link will be created “ & vbNewLine helpTxt = helpTxt & “ target: path to the file/folder linked “ & vbNewLine helpTxt = helpTxt & “ /A: Auto – new link name will […]

Číst více