Upgrade WIndows 8.1 na Windows 10

Našel jsem návod zde, zde a zde. Udělal jsem zi zálohu pomocí AOMEI Backupper. Bohužel při nabootování z Baskupperu z USB neuměl změnit velikost obrazovky. Udělal jsem tedy zálohu přímo ze systému. Udělal jsem System Backup na druhý partition D:\ Stáhl jsem Media Creation Tool – https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10   Zvolil jsem „Vytvořit instalační media pro jiný počítač“. Vybralo mi Win10, čeština, 64 bitů – nechávám. Volím Soubor ISO a cestu. Stahuje.  

Číst více

Instalace Home Assistant pro Docker

Instalace a spuštění Používám návod zde. Alternativně také zde. Nejprve vytvořím adresář pro konfiguraci. Vše by mělo fungovat i pod obyč userem (pokud je přidán ve skupině docker – viz návod na instalaci dockeru). mkdir ~/homeass a pak pustit command pro instalaci a puštění homeassistant containeru docker run -d \ –name homeassistant \ –privileged \ –restart=unless-stopped \ -e TZ=Europe/Prague \ -v ~/homeass:/config \ –network=host \ ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable nebo na jednom řádku zde: docker run -d –name homeassistant –privileged –restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config –network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable   Instalace containeru na Raspberry Pi 2B Pro raspberry Pi 2B je stahovaný container jiný – k dispozici zde. Nic moc jsem k totmuto containeru nenašel, ale vypadá to, že se na něm ještě prasuje (viz záložka Tags na odkazu výše). docker run -d –name homeassistant –privileged –restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config –network=host homeassistant/raspberrypi2-homeassistant       Nastavení sítě pro container Napoprvé jsem byl trochu zmaten, […]

Číst více