Instalace Home Assistant pro Docker

Instalace a spuštění

Používám návod zde. Alternativně také zde.

Nejprve vytvořím adresář pro konfiguraci. Vše by mělo fungovat i pod obyč userem (pokud je přidán ve skupině docker – viz návod na instalaci dockeru).

mkdir ~/homeass

a pak pustit command pro instalaci a puštění homeassistant containeru

docker run -d \
--name homeassistant \
--privileged \
--restart=unless-stopped \
-e TZ=Europe/Prague \
-v ~/homeass:/config \
--network=host \
ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

nebo na jednom řádku zde:

docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config --network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

 

Instalace containeru na Raspberry Pi 2B

Pro raspberry Pi 2B je stahovaný container jiný – k dispozici zde. Nic moc jsem k totmuto containeru nenašel, ale vypadá to, že se na něm ještě prasuje (viz záložka Tags na odkazu výše).

docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config --network=host homeassistant/raspberrypi2-homeassistant

 

 

 

Nastavení sítě pro container

Napoprvé jsem byl trochu zmaten, jelikož následující command nevrátil žádnou IP adresu.

docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' homeassistant

Očekával jsem, že bude přiřazena IP adresa z range, který jsem definoval pro Docker bridge.

Kouzlo je v parametru „–network=host“ při spouštění containeru s HA. Tento parametr říká, že container běží přímo v „síti“ hostujícího  počítače, tedy jako by šlo o aplikaci přímo na hostujícím počítači. Tedy webové rozhraní HA běží na „localhost:8123“.

lynx localhost:8123

Vytvořil jsem si v etc/hosts alias pro tuto mašinu

### Home assistant na x200S
127.0.0.1 hax200s

Command výše se pak mění na

lynx hax200s:8123

Stejný alias jsem si vytvořil ve windows (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) – tam je samozřejmě místo 127.0.0.1 IP linuxu na kterém Docker a HA běží.

Update containeru

Pokud je potřeba je možno provést update takto:

# pokud nasledujici vrati "Image is up to date" je vse aktualni
docker pull ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
# zastavit container
docker stop homeassistant
# odstraneni ze seznamu containeru Dockeru 
docker rm homeassistant
# stazeni a start a noveho
docker run -d \
  --name homeassistant \
  --restart=unless-stopped \
  --privileged \
  -e TZ=MY_TIME_ZONE \
  -v /PATH_TO_YOUR_CONFIG:/config \
  --network=host \
  ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

 

První přihlášení (onboarding)

Zadáme superadmin jmého a heslo

FINISH

Automatické spouštění

Nebylo potřeba nic nastavovat a HA se automaticky spouští po restartu.

docker ps

Spuštění řídí parametr „–restart=unless-stopped“ při vytváření contatineru. Více zde.

Ruční zastavení a spuštění

docker stop homeassistant
docker ps
docker start homeassistant
docker ps

 

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*