Covid Úmrtí

Stav k 11.12.2020 Zdroj dat: https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-tydnu-a-vekovych-skupin-v-ceske-republice Graf V grafu je zobrazena absolutní hodnota odchylky v jednotlivých týdnech. Souhrn abs. hodn max. odchylka 2011-2019: 29,2% 29,2% max. odchylka 2020: 108,7% 108,7% průměr odchylky 2011-2019: 0,0% 4,0% průměr odchylky 2020: 15,5% 16,2% Týdnů kde odchylka > 20% 2011-2019: 7 Odchylka > 20% 2011-2019 průměr na rok: 0,78 Týdnů kde odchylka > 20% […]

Číst více