Smart zásuvka Refoss MSS210 a integrace do HomeAssistant

Integraci do HA zatím odkládám na dobu až budu mít pro zásuvky využití – viz níže.

Refoss MSS210

Nejprve lehce k zásuvce – mám typ Refoss MSS210, nicméně často se místo Refoss ukazuje Meross (například pojmenování Wifi, kterou zásuvka vysílá, ID které mi ukazuje DHCP server, … ). De fakto i na zásuvce je výrobce Meross, nicméně jde prý o rozdílné produktové řady. Tedy považuji Meross a Refoss většinově za zaměnitelné, ale firmware bych mezi nimi asi raději nezaměňoval.

Význam LED

  • stálá oranžová – Inicializace / upgrade firmware
  • rychle blikající zelená – připojování k domácí wifi
  • pomalu blikající oranžová / zelená – připraveno k párování (vysílá vlastní wifi)
  • stálá zelená – připojeno k domácí WiFi / spárováno
  • stálá červená – není připojení k síti
  • nesvítí – není připojeno k elektřině / je vypnuto

Manuál v angličtině je zde – Refoss MSS210 manual english.

Nastavení zásuvky

Zásuvka po vybalení a připojení do elektřiny začne blikat oranžovo – zeleně. V tomto módu zásuvka funguje jako AP a vysílá na svém SSID. Nyní je třeba do ní zadat přístupové údaje k domácí Wifi, a ona se k ní poté připojí. Z mé zkušenosti je s nastavením problém, pokud je v místě, kde je zásuvka, slabší Wifi signál. Doporučuji proto provádět nastavení v místě, kde je signál silný, a pak případně přesunout na místo použití. Vždy ale musí být v místě finálního používání nějaký Wifi signál.

Pokus o nastavení z webového rozhraní (neúspěšný)

Nejprve jsem se pokusil nastavit zásuvku bez instalace aplikace do telefonu. Připojil jsem se k WiFi ze zásuvky. Do prohlížeče jsem zadal default ip zásuvky 10.10.10.1  a zobrazilo se mi webové rozhraní zásuvky.

Zadal jsem SSID a heslo své domácí Wifi a dal reload Wifi configuration. Zobrazí dialog, že bylo uloženo, zásuvka cvakne ale poté zase rovnou začne blikat oranžová – zelená. Zkoušel jsem i vyplnit informace a dát dole „submit“ ale ani poté se zásuvka nepokoušela připojit (při připojování k domácí Wifi začne rychleji blikat jen zeleně).

Bohužel přes toto rozhraní se mi zprovoznit nepodařilo. Až při zpracování jsem podrobněji prozkoumal form a všiml si, že data si posílá GETem na stejnou IP – možná zkusit mu ještě ručně vnutit přes URL?  Ale ve formu jsem žádnou chybu neviděl takže asi je problém při zpracování. každopádně url s commandem má formát : http://10.10.10.1/?CMD=CMD1&Ssid=jmeno_wifi+&WpaPsk=heslo.

Nastavení pomocí aplikace (Android)

Stáhl jsem si aplikaci Refoss z Google Play (~70MB). Je třeba se zaregistrovat jinak v aplikaci člověk nic neudělá. Je potřeba ověřovací email. Po ověření emailu jsem na obrazovce Home vpravo nahoře klepl na plus a vybral Smart Plug a typ zásuvky.

Aplikace chtěla povolit vyhledávání blízkých zařízení – povolil jsem. Poté chtěla aplikace přístup k poloze (Turn on location service …) a nebyla tam jiná volba než „určitě“ (Sure)  – to už na mne bylo moc a to jsem dal Sure ale pak na další obrazovce zakázal (Nepovolovat). Po zákazu nabídne ruční připojení k Wifi zásuvky (Manually connect to device WiFi).

Připojil jsem telefon k WiFi zásuvky. Poté se již zobrazila výzva k zadání SSID a hesla domácí Wifi.

Po zadání a potvrzení se zařízení restartovalo a začalo blikat zeleně. Telefon ztratil Wifi síť zásuvky a připojil se k domácí Wifi (mám nastaveno automatické připojování k WiFi). Po chvíli LED na zásuvce přestala blikat a začala stále svítit a aplikace ohlásila úspěšné nastavení.

Pokud se něco nepovede (stalo se mi, když jsem zkoušel na místě se slabším signálem domácí WiFi sítě) zásuvka chvíli bliká rychle zeleně a poté začne zase blikat oranžová – zelená a vysílat vlastní Wifi. Aplikace se na chvíli kousne, připojil jsem znovu k Wifi zásuvky a poté se appka po chvíli probrala, vypsala chybu a tipy v čem by mohl bát problém a umožní proces pustit znovu.

Když se spárování povede nabídne aplikace pojmenování zásuvky a volbu ikony (je možno později změnit). Poté mi také nabídla upgrade firmware – udělal jsem.

Na Home obrazovce pak je zásuvka a dá se u ní změnit stav (klik na on/off tlačítko) a prohlédnout / změnit nastavení. Zde se dá také vypnout LEDka, ale to doporučuji až po dokončení nastavení a zprovoznění v cílovém místě, jinak není vidět co zásuvka právě dělá.

Popravdě se po zprovoznění ozvalo moje paranoidní já – zásuvka zná váš email, heslo k domácí Wifi a skrz ni má přístup k netu. Zatím zásuvky nepoužívám, ale do budoucna pro IoT asi vytvořím v síti oddělený segment, který nebude mít přístup k netu, případně jen skrz hodně restriktivní whitelist firewall.

Integrace do Home Assistant

Pomocí Integrace Refoss (nefunguje – zatím)

Bohužel jsem zjistil, že integrace podporuje jen model R10 založený na ESP8266. No stačilo by si bývalo přečíst popis k integraci. Ale plánují do budoucna přidat podporu – takže sledovat kdy doplní v dokumentaci případně vývoj source code na na gitu.

Podle nápovědy by měla být k dispozici Integrace jménem Refoss.  U mně ale tato integrace není k dispozici. V nápovědě jsem si ale všiml, že integrace byla přidána až ve verzi 2024.01 (The Refoss integration was introduced in Home Assistant 2024.1) a já mám 2023.12.4.

Provedl jsem tedy upgrade Home assistantu na poslední stable. Používám docker takže:

docker stop homeassistant
docker rm homeassistant
docker pull ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -e GPIOZERO_PIN_FACTORY=pigpio -e PIGPIO_ADDR=127.0.0.1 -v ~/homeass:/config --network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

A po upgradu už jedu na novém HA a je k dispozici integrace Refoss.

Bohužel integrace pro zásuvky nefunguje.

 

TODO

Integraci do HA zatím odkládám na dobu až budu mít pro zásuvky využití. Sorry.

Pomocí Integrace Meross Cloud IoT (nefunguje)

Tato integrace by mohla fungovat, ale také jsem nezprovoznil.

Zkusil jsem nainstalovat – jen stáhnout a rozbalit do adresář_konfigurace/custom_components a restart homassistantu.

mkdir ~/homeass/custom_components
wget https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant/archive/refs/tags/v1.2.10.tar.gz
tar -ztvf v1.2.10.tar.gz
tar -zxvf v1.2.10.tar.gz -C ~/homeass/custom_components --strip-components=2 meross-homeassistant-1.2.10/custom_components/
ls -l ~/homeass/custom_components/
total 4
drwxr-xr-x 3 xxx xxx 4096 Oct 15 10:51 meross_cloud
docker stop homeassistant
docker start homeassistant

Poté již je integrace dostupná, ale jak jsem pochopil používá jako default MQTT broker Meross official cloud, což se mi nelíbí a stejně mi nefungovalo. Ale zkoušel jsem mu vnutit přilašovací údaje, které jsem zadával v aplikaci Refoss, což možná není to samé a proto se nepřihlásil. Každopádně se mi toto řešení stejně moc nelíbí, takže vzdávám.

Zajímavější vypadá druhá možnost v kroku Chose broker –  Merros Local Addon, který by měl MQTT broker nahradit a umožnit provoz čistě na LAN, ale zatím vypadá instalace trochu divoce – takže jsem nezkoušel – TODO.

Tohle je z dokumentace této integrace:

Pro zajímavost jsem zkoušel jestli ovládání z Refoss aplikace z mobilu funguje i když nejede internet a funguje to, takže ten Meross/Refoss cloud určitě není nutný pro používání. Otázkou je jak s konfigurací, ale asi také ne, protože to jsem zase byl připojen na WiFi zásuvky.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*