Instalace docker na Raspberry Pi 2B

Problém s modulem overlay Postup níže napoprvé skončil chybou protože jsem neměl nahrán modul overlay. Konkrétně hodilo chybu po spuštění shell scriptu „get-docker.sh“ v příkazu „sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin“. Průzkumem logů jsem zjistil, že problém je asi v neexistujícím modulu overlay (failed to mount overlay: no such device …). Našel jsem dotaz na stackoverflow zde. V následujícím výpisu overlay ani overlay2 nebyl sudo lsmod | grep overlay a při pokusu o nahrání overlay nebo overlay2 pomocí modprobe házelo chybu chybu sudo modprobe overlay modprobe: FATAL: Module overlay not found in directory /lib/modules/5.10.103-v7+ Podle tipu ve výše zmíněném příspěvku jsem provedl update kernelu sudo apt install –reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel sudo reboot Poté již byl v seznamu nahraných modulů overlay sudo lsmod | grep overlay overlay 110592 0 Poté již instalace pomocí skriptu níže prošla Instalace dockeru Postupoval jsem podle návodu zde. curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh sudo […]

Číst více

Upgrade WIndows 8.1 na Windows 10

Našel jsem návod zde, zde a zde. Udělal jsem zi zálohu pomocí AOMEI Backupper. Bohužel při nabootování z Baskupperu z USB neuměl změnit velikost obrazovky. Udělal jsem tedy zálohu přímo ze systému. Udělal jsem System Backup na druhý partition D:\ Stáhl jsem Media Creation Tool – https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10   Zvolil jsem „Vytvořit instalační media pro jiný počítač“. Vybralo mi Win10, čeština, 64 bitů – nechávám. Volím Soubor ISO a cestu. Stahuje.  

Číst více

Instalace Home Assistant pro Docker

Instalace a spuštění Používám návod zde. Alternativně také zde. Nejprve vytvořím adresář pro konfiguraci. Vše by mělo fungovat i pod obyč userem (pokud je přidán ve skupině docker – viz návod na instalaci dockeru). mkdir ~/homeass a pak pustit command pro instalaci a puštění homeassistant containeru docker run -d \ –name homeassistant \ –privileged \ –restart=unless-stopped \ -e TZ=Europe/Prague \ -v ~/homeass:/config \ –network=host \ ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable nebo na jednom řádku zde: docker run -d –name homeassistant –privileged –restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config –network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable   Instalace containeru na Raspberry Pi 2B Pro raspberry Pi 2B je stahovaný container jiný – k dispozici zde. Nic moc jsem k totmuto containeru nenašel, ale vypadá to, že se na něm ještě prasuje (viz záložka Tags na odkazu výše). docker run -d –name homeassistant –privileged –restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config –network=host homeassistant/raspberrypi2-homeassistant       Nastavení sítě pro container Napoprvé jsem byl trochu zmaten, […]

Číst více
1 2 3 4 5 8