Instalace Home Assistant pro Docker

Instalace a spuštění Používám návod zde. Alternativně také zde. Nejprve vytvořím adresář pro konfiguraci. Vše by mělo fungovat i pod obyč userem (pokud je přidán ve skupině docker – viz návod na instalaci dockeru). mkdir ~/homeass a pak pustit command pro instalaci a puštění homeassistant containeru docker run -d \ –name homeassistant \ –privileged \ –restart=unless-stopped \ -e TZ=Europe/Prague \ -v ~/homeass:/config \ –network=host \ ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable nebo na jednom řádku zde: docker run -d –name homeassistant –privileged –restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config –network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable   Instalace containeru na Raspberry Pi 2B Pro raspberry Pi 2B je stahovaný container jiný – k dispozici zde. Nic moc jsem k totmuto containeru nenašel, ale vypadá to, že se na něm ještě prasuje (viz záložka Tags na odkazu výše). docker run -d –name homeassistant –privileged –restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Prague -v ~/homeass:/config –network=host homeassistant/raspberrypi2-homeassistant       Nastavení sítě pro container Napoprvé jsem byl trochu zmaten, […]

Číst více

RPi a relé moduly pro Arduino

Problém je, že modul pro Arduino používá 5V logiku, kdežto RPi používá 3,3V logiku. Pokud bychom do modulu přivedli 5V (RPi má i 5V výstup), mohlo by se na GPIO objevit vyšší než přípustné napětí. Pokud použijeme 3,3V, tak proud protékající cívkou nestačí k sepnutí relé. Více k problematice viz. odkazy na konci. Ideální je kupovat komponenty přímo pro RPi používající 3,3V logiku. Mám ale několik zbylých relé modulů od pokusů s Arduinem a chci je použít. Zjistil jsem, že některé mají jumper umožňující oddělení napájení pro diodu a tranzistor optočlenu (ve schématu EL817C). Toho lze využít a použít pro spínání relé 5V výstup a pro řízení 3,3V výstup. Alternativně lze použít externí napájení a komplet opticky oddělit RPi od relé. Základní podmínkou je, že modul má extra vstup pro napětí (u mne označen JD-Vcc). Dále bývá na modulu  jumper, který umožňuje propojit nebo rozpojit JD-VCC a VCC. Pokud je […]

Číst více
1 2 3 4 5 6 8